Trong làng karate việt nam hiện nay, khi nhắc đến môn phái Ryuei-ryu thì có lẻ mình đoán ko quá 10% biết nó là phái gì. Cũng đúng thôi, bản thân Ryuei-ryu đã hiện nay đã ko còn tồn tại nhưng người ta vẫn nói rằng kỷ thuật karate của nó vẫn ẩn đằng sau Shito-ryu hay Goju-ryu. Lịch sử vẫn ghi lại các vị sáng tổ như Kenri Nakaima (đời thứ nhất), Kenchu Nakaima (đời thứ hai) rồi đến Kenko Nakaima như một sự lưu truyền mang tính nội tộc gia truyền…và người nổi tiếng nhất là sensei Sakumoto lại là một người không thuộc dòng họ Nakaima, người được xem là cứu tinh của Ryuei-ryu thoát khỏi sự thất truyền. Tuy nhiên, chỉ có một số ít bài quyền được xem là có nguồn gốc từ hệ phái này như Heiku, Paiku, Pachu, Ohan, Paiho và Anan, một số đã được phổ biến, một số khác vẫn nằm trong vòng bí ấn.

khi các bạn xem những bài quyền này, các bạn sẻ cảm thấy sự tương đồng trong các thế đánh, đó là đặc trương của Ryuei-ryu. ngay bản thân mình là một người đặc biệt thích các bài quyền của hệ phái này, tiếc là người ta vẫn cho nó là của Shito ryu. Thông tin có thể bị mai một nhưng những gì mà Ryuei-ryu để lại cho karate sẻ được người đời nhớ mãi, vẫn lư giử nó trong tâm mình.

Dưới đây là lirc các bài quyền được coi là đặc trưng của hệ phái này.

1. Heiku


2. Paiku

3. Pachu

4. Anan

riêng 2 bài Ohan và paiho ko tìm thấy video đẹp nên mình ko đưa lên đây.