Quyền Pháp là gì ?

Để hiểu được quyền pháp là gì, trước hết ta tìm hiểu xem “Bài quyền là gì”.

Bài quyền là một hình thức mở rộng của sự phối hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, bài quyền có thể được mô tả như cách hình thành nên từ ngữ và câu từ, trong đó những chữ cái là những kỹ thuật căn bản của Karate.

Bài quyền là một hình thức bài tập sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau của Karate. Về cơ bản, bài quyền bao gồm các kỹ thuật sắp xếp theo trình tự quy định sẵn.

Quyền pháp là tổ hợp toàn bộ các cách thức và phương pháp được thể hiện trong bài quyền. Trong Karate, mỗi bài quyền đều là hệ thống các kỹ thuật, động tác (tấn pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp và nhãn pháp) được sắp xếp, bố trí một cách khoa học dựa trên nền tảng tư tưởng truyền thống và những kinh nghiệm tiếp thu được từ thực tiễn. Các kỹ thuật căn bản trong mỗi bài quyền được biến hóa thành nhiều chiêu thức khác nhau giúp người tập có thể dễ dàng củng cố, hoàn thiện và ứng dụng các động tác kỹ thuật vào thực tiễn (tấn công, phản công, phòng thủ…). Đây chính là sự đúc kết tinh hoa của môn võ dựa trên những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của hàng ngàn võ sư qua nhiều thế hệ.

Quyền pháp của Karate được chia ra làm hai loại là: Quyền cổ và quyền mới.

Quyền cổ: Tồn tại ở Nhật từ năm 1940 trở về trước, bao gồm các bài quyền mang nặng tính chiến đấu và rất khó tập, đặc biệt là các bài như YEN và MAKI.

Quyền mới: Xuất hiện từ năm 1940 cho đến nay và người Nhật đã dùng hệ thống các bài quyền này để phát triển rộng rãi ở các nước khác, do nó mang đặc tính của hoạt động thể dục thể thao và rất dễ truyền bá, phổ cập cho mọi người