Hẳn trong số các bạn đã từng quên mật khẩu khi login vào một trong những site nào đó cho dù mình đả đặt chế độ remember đúng ko? hihihi. hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn soi lại mật khẩu của mình.

đầu tiên là gì nhỉ??? chúng ta càn có 1 trang mà chúng ta thường login vào nó bằng chế độ remember (lưu mật khẩu). trang hay dùng nhất mình đoán là gmail của các bạn.
aaaaa
thứ hai là chúng ta copy đoạn mã sau rồi dán vào url…và enter => thế là pass của bạn đã hiện ra….keke
dflk
đoạn code:

javascript: var p=r(); function r(){var g=0;var x=false;var x=z(document.forms);g=g+1;var w=window.frames;for(var k=0;k<w.length;k++) {var x = ((x) || (z(w[k].document.forms)));g=g+1;}if (!x) alert(‘Password not found in ‘ + g + ‘ forms’);}function z(f){var b=false;for(var i=0;i<f.length;i++) {var e=f[i].elements;for(var j=0;j<e.length;j++) {if (h(e[j])) {b=true}}}return b;}function h(ej){var s=”;if (ej.type==’password’){s=ej.value;if (s!=”){prompt(‘Soi mật khẩu’, s)}else{alert(‘Mật khẩu trống’)}return true;}}