Những hình ảnh quý giá tại clb.
19.05.2011

Hoàng Thảo – Đình Tuấn
htjh
Công Nguyên – Hoàng Thảo
k
Huy Chương Vàng Kumite Lần II
sdf
Tobi Yoko Geri
b
Yoko Geri_ Hoàng Thảo
ád
Hình Ảnh VĐV Tham Gia Giải Kumite lần II
fd
Buổi Tập Cuối Cùng Của Anh Em Sắp Thi Huyền Đai (Khóa XV)
fg