Bộ hình nền thích hợp cho các bạn ghép ảnh cưới, ảnh phông nền, thiết kế đồ họa…

Link: https://www.fshare.vn/file/44VUCW87XWHD

Full bộ tài nguyên đồ họa: Download Here

Nguồn: Blend & Retouch Việt Nam