Công việc khá là đơn giản.
Ở đây hầu hết dùng quản lý cpanel,mình sẽ ví dụ trên cpanel nhé.

Đầu tiên là tải MySQL Dumper về và upload lên host chạy bình thường nhé.
Cài đặt các thông số chung của cấu hình :
Phần email bạn làm theo hướng dẫn:


Địa chỉ gửi mail ghi theo thông số hiển thị trên cpanel nhé:

Của mình là: “/usr/sbin/sendmail -t -i”
Thiết đặt Crondump cho Perl script


Cài đặt thông số cho MySQL Dumper ở phần backup như sau:
Vào phần Sao Lưu -> chọn Sao lưu PERL
Chú ý vào:

Dòng này:
Code:
/home/usercuaban/public_html/mysql dumper/work/config/
bạn chèn vào file crondump.pl trong thư mục msd_cron trong Mysql Dumper tại dòng 28:

Còn dòng:
Code:
perl /home/usercuaban/public_html/usr/bin/perl/crondump.pl -config=mysqldumper -html_output=0
thì sao chép lại.

Bây giờ vào trang quản lý cpanel của bạn và tạo 1 công việc nào:

(nếu không hiện thì search chữ cron và click vào cron job)

Với Current Email là địa chỉ email dùng để báo cáo việc thực hiện công việc
Còn Common Settings: bạn chọn chu kỳ thời gian tự động thực hiện công việc trên
Command: thì bạn nhập dòng code: perl /home/usercuaban/public_html/usr/bin/perl/crondump.pl -config=mysqldumper -html_output=0 đã có từ trên.

Vậy thôi,thế là tự động gửi mail rồi đấy.