Windows Server 2008 –  Install Windows Server 2008

Cuối cùng, hãng Microsoft cũng đã trình làng phiên bản xem trước cho hệ điều hành Windows 8 mới đến công chúng và ai cũng có thể tải xuống và kiểm tra hệ điều hành này!

Phiên bản phát triển với các công cụ sẽ chỉ có bản 64-bit với các tính năng sau đi kèm:

  • _ Hệ điều hành xem trước 64-bit (Windows Developer Preview)
  • _ Các ứng dụng Windows SDK cho kiểu Metro.
  • _ Microsoft Visual Studio 11 Express.
  • _ Microsoft Expression Blend 5 Developer Preview.
  • _ 28 ứng dụng kiểu Metro bao gồm ứng dụng BUILD Conference.

 

Cài đặt Windows Server 2008 lên nền VMware
Khởi động Windows Server 2008 trong VMware và phải đảm bảo rằng Windows ảo của bạn đã được chèn đĩa cài đặt Windows Server 2008 vào ổ đĩa DVD-Rom hoặc file ảnh .ISO, đến màn hình cài đặt bạn chọn Next

Chọn Install Now

Chọn phiên bản Windows Server 2008 Enterprise

Chọn Custom

Chọn ổ đĩa cần cài đặt sau đó nhấp Next

Quá trình cài đặt diễn ra

Sau khi cài đặt hoàn tất Windows Server 2008 yêu cầu bạn đặt mật khẩu truy cập hệ thống, bạn nhấp OK.

Mật khẩu bạn đặt phải thỏa 3 trong 4 điều kiện sau:
– Mật khẩu phải chứa ký tự từ a-z và là chữ thường
– Mật khẩu phải chứa ký tự từ A-Z và là chữ hoa
– Mật khẩu phải chứa ký tự số từ 0-9
– Mật khẩu phải chứa các ký tự đặc biệt như: !@#$%^&*(_)….

Màn hình Desktop của Windows Server 2008

OK mình vừa trình bày xong phần cài đặt Windows Server 2008 trong 70-648, 70-649 của MCSA.