TUT này hướng dẫn trên cPanel, trên DirectAdmin mình sẽ hướng dẫn sau
Mục đích :
bạn có 3 site đặt ở 3 host khác nhau, và site này dùng chung 1 data ở 1 host x nào đó

Bây giờ mình phải cấu hình trên host x cho phép IP của 3 host kia đc phép kết nối tới mysql server của nó

Cách làm như sau:

Đăng nhập vào cPanel

Như vậy, khi khai bào config database tại 3 host kia , các bạn ko khai bào hostname ko phải là localhost nữa mà khai báo IP của host x(Tức là host chứ database)

Còn đối với DirectAdmin các bạn làm như sau:
Click vào mục quản lý MySQL DAta

SAu đó chọn Data mà bạn muốn code ở host khác truy cập đc

Nhập IP của host chứa code vào