Khái niệm section, category và content

Các bài viết trong trang web được quản lý theo dạng section và category. Đầu tiên chúng ta nên phân biệt được section và category là gì.
–    Section hay còn gọi là thể loại hoặc chủ đề cha.
–    Category là con của section hay chủ đề con.

Một section có một hoặc nhiều category. Ví dụ như văn học được gọi là 1 section nó mang ý nghĩa chung nhất cho một thể loại bài viết.

Một category chỉ phụ thuộc vào một section duy nhất. Ví dụ như thơ ca, truyện ngắn là con của section văn học.

–    Content: là nội dung bài viết. Một bài viết có thể phụ thuộc vào một section và một category nào đó hoặc dạng bài viết không phân loại.

Chúng ta cùng xem “Cấu trúc nội dung của một Website” được thể hiện thông qua hình vẽ dưới đây:

Tạo một section
Đầu tiên chúng ta phải tạo section trước, tiếp sau đó là category.
Để tạo section, vào menu Content –> Section manager.

Trên thành công cụ, chúng ta có các biểu tượng sau:

 • New: Tạo mới một section
 • Edit: sửa lại một section đã tạo
 • Delete: Xóa bỏ một section. Trước khi xóa cần phải chọn tên section muốn xóa
 • Copy: tạo bản sao của một section
 • Unpublish: không sử dụng section đã tạo
 • Publish: sử dụng section đã tạo

Chọn New để tạo mới một section:

 • Title: tiêu đề của section, bắt buộc phải có.
 • Alias: bí danh. Tên bí danh có thể giống với tiêu đều, nhưng không sử dụng dấu tiếng việt. Bạn có thể có khoảng trống giữa các từ, Joomla sẽ tự động chèn dấu trừ (-) vào giữa các từ này.
 • Published: Cho phép sử dụng section này hay không. Yes là có, No là không
 • Access Level: cấp độ truy cập. Public là tất cả mọi người, Registered là chỉ có thành viên đăng ký mới có thể truy cập. Special: những thành viên có quyền từ manager trở lên mới được phép xem.

Ở dưới là ô soạn thảo Description – mô tả: dùng mô tả về ý nghĩa của section sẽ được tạo. Phần mô tả này có thể cho phép hoặc không cho phép hiển thị ra ngoài trang web thông qua việc cấu hình hiển thị.

 Tạo một category
Để tạo category, vào menu Content à category manager.

Tương tự như section, category cũng có thanh công cụ như section, nhưng trong category có thêm nút lệnh Move.
Lệnh Move: Di chuyển 1 hoặc nhiều category sang một section khác
Chọn New để tạo mới 1 category. Trang mới sẽ mở ra:

Trong đó:

 • Title: tiêu đề category. Không thể bỏ trống
 • Alias: bí danh của tiêu đề
 • Published: Có cho phép sử dụng hay không
 • Section: Category tạo ra sẽ phải phụ thuộc vào 1 section nào đó. Nếu đặt sai section, chúng ta có thể vào sửa lại.
 • Access Level: cấp độ truy cập

Cũng giống như section, category cũng có phần mô tả để diễn tả ngắn gọn về ý nghĩa của nó. Phần mô tả này có thể được hiển thị ra ngoài trang web nếu người quản trị cho phép chúng.
Tạo mới một bài viết
Để tạo một bài viết, Chọn menu Content -> Article Manager. Trang mới mở ra, chúng ta sẽ xem xét qua thanh công cụ trước.

Trên thanh công cụ, các chức năng như publish, Unpublish, Move, Copy hoàn toàn giống như đã giới thiệu ở trên.

Lưu ý: để thực hiện tất cả những lệnh trên, bạn cần phải đánh dấu chọn 1 hoặc nhiều bài viết trước khi thực hiện.

Chọn nút lệnh New để Tạo mới bài viết.

Chú ý khi chọn loại bài viết:
Nếu bài viết là loại thuộc 1 category nào đó thì phải chọn section trước rồi mới chọn caegory.
Nếu bài viết không có section và category, chúng ta sẽ chọn Section và Category là Uncategorised

Trong đó:

 • Title: Tiêu đề bài viết
 • Alias: bí danh
 • Section: chọn section cho bài viết
 • Category: chọn một category cho bài viết
 • Published: cho xuất bản bài viết hay không
 • Frontpage: bài viết có xuất hiện ở trang chủ hay không, nếu không, bạn sẽ xem khi click vào menu có đường dẫn trỏ.

Vùng soạn thảo chính như hình sau:
Cách Sử dụng chi tiết công cụ soạn thảo sẽ được bàn trong chương Sử dụng trình soạn thảo tích hợp sẵn

    Tạo “Read more” hoặc “đọc thêm” cho bài viết.
Thường bài viết khi xuất bản sẽ có phần giới thiệu hoặc vào đề cho bài viết, sau đó người xem chọn chữ “read more” hoặc “đọc tiếp” để xem phần còn lại.

Để tạo Read more, di chuyển chuột đến đoạn cần ngắt để đặt chữ “Read more”, kéo xuống dưới khung soạn thảo, click chọn nút Read More. Một đường gạch màu đỏ sẽ được tạo ra để làm dấu hiệu. Xem hình bên dưới

  Cài đặt tham số cho bài viết

Bên phải vùng soạn thảo chính, chúng ta có thể cài đặt thêm tham số cho bài viết.

 Author: tác giả. Tác giả bài viết sẽ tự động chọn là người đang đăng nhập hoặc chọn lại user khác

Access Level: mức độ truy cập bài viết.

Finish Publishing: ngày hết hạn đăng bài. Nếu chọn một ngày nào đó trong tương lai thì bài viết sẽ tự động ẩn đi không hiển thị cho người truy cập xem. Nếu muốn đăng mãi mãi thi xóa nội dung trong ô này đi.

Chèn hình ảnh vào bài viết
Trước tiên chèn hình ảnh vào bài viết, tất cả hình ảnh phải được lưu vào thư mục stories trong phần Media Manager.
Đưa con trỏ đến nơi cần chèn ảnh. Xuống cuối khung soạn thảo, chọn biểu tượng Image (xem ảnh ở phần trên). Một cửa sổ popup sẽ hiện ra cho chúng ta chọn hình.

 • Insert: chèn hình vào bài viết sau khi đã chọn được hình.
 • Cancel: hủy bỏ việc chèn hình hoặc chọn biểu tượng chữ X đen ở góc trên bên phải.
 • Image URL: đường dẫn của ảnh đã chọn
 • Align: gióng lề cho ảnh. Có 3 kiểu giống lề là Left – trái, Right – phải và Not Set. Nếu chọn kiểu gióng lề thì ảnh chèn vào sẽ nằm bên trái hoặc bên phải bài viết, văn bản sẽ phủ chung quanh hình. Nếu Align là not set thì ảnh và văn bản sẽ nằm thành chung một hàng.
 • Image Description: mô tả ngắn gọn về ảnh
 • Image Title: tiêu đề ảnh. Tiêu đề ảnh chỉ thấy được nếu dấu check Caption được chọn.

 Lấy ảnh từ ổ cứng đưa lên host
Nếu ảnh bạn muốn chèn không có trong kho ảnh của hosting, bạn có thể lấy ảnh từ ổ cứng đưa lên trang web. Trước khi đưa ảnh lên, bạn cần xác định rõ ràng ảnh của bạn sẽ được đưa vào thư mục nào trên mạng bằng cách chọn thư mục bạn cần đưa ảnh vào trước khi lấy ảnh từ ổ cứng.

Trong mục Upload chọn Browse để mở thư mục chọn ảnh từ ổ cứng. Sau khi chọn xong, chọn Start Upload để đưa ảnh lên trên mạng.

Lưu ý khi lưu bài viết
Trên thanh công cụ khi tạo nội dung, chúng ta có các nút lệnh như hình dưới đây:

Apply: Lưu lại bài viết và tiếp tục soạn bài
Save: lưu lại và thoát trở về danh sách bài viết
Close: đóng lại bài viết, không lưu bất kỳ thay đổi nào trong bài viết.
CHÚ Ý:
Khi sửa hoặc đăng bài viết mới chúng ta không nên sử dụng phím <Backsapce> trên bàn phím để trở về trang trước, làm như thế bài viết sẽ bị khóa lại do cơ chế quản lý phiên bản bài viết. Nếu bài viết đó đang mở thì nó sẽ là cơ chế checkin, sau khi đóng lại nó sẽ là cơ chế checkout. Như vậy nếu nhấn phím <Backsapce>  bài viết đó sẽ luôn trong tình trạng checkin nghĩa là đang bị sử dụng và không ai có thể vào nội dung bài viết đó để sửa. Điều duy nhất để trở về trang trước là sử dụng nút lệnh Close để đóng nó. Nếu bài viết bị khóa thì chính người soạn bài viết đó và phải sử dụng đúng máy tính đã soạn bài viết đó để vào trong và nhấn nút Close để thoát ra, bài viết sẽ trở lại trạng thái bình thường.