Đầu tiên các bạn đăng nhập admincp –> Styles & Templates –> Style Manager –> Edit style đang dùng–>header chọn edit

thêm đoạn code này trên cùng
Code:
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
http://xxx
</DIV>
trong đó:
xxx: là đường dẫn tới flash hiệu ứng của bạn!
bạn có thể tham khảo thêm 1 số hiệu ứng ở dưới!
nhưng tốt nhất bạn nên up hiệu ứng flash này lên host của bạn đề phòng link bị die!
yyy: chiều rộng banner của bạn
zzz: chiều cao banner của bạn


tham khảo 1 số hiệu ứng đẹp: