Hướng dẫn vào Facebook đơn giản nhất

Bước 1: Các bạn download phần mềm Facebook Unclock Ver1.0 ở link sau:

http://www.mediafire.com/?tgmb338ag2um77h

Bước 2:
+ Với Windows XP:

– Nhấp đúp chuột vào phần mềm: facebook_unlock_ver1.0.exe
Và tiếp tục từ Bước 4.

+ Với Windows 7 & Vista:

– Click chuột phải vào phần mềm: facebook_unlock_ver1.0.exe chọn: “Run as administrator”

– Bước 3: Chọn “Yes” nếu có 1 cửa sổ nhỏ hiện ra. (Nếu ko có thì thôi)

– Bước 4: Chọn “Accept” (Chấp nhận).

– Bước 5: Chọn “Install” (Cài đặt).

– Bước 6: Chọn “Yes to All” (Chấp nhận tất cả).

– CHÚ Ý:

– Nếu sau khi làm xong các bước trên mà bạn vào web bị gặp hiện tượng báo lỗi như sau:

– Lúc này, bạn cần phải nhập thêm www vào trước tên miền facebook.com như sau: